38. Седница скупштине општине Књажевац

На 38. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 12.11.2019. године усвојена су и донета следећа акта:

1.    Решење о давању сагласности на измену и допуну Програма пословања ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2019. годину.
2.    Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац са финансијским
планом за 2019. годину.
3.    Одлука о доношењу Програма о измени и допуни Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2019. годину.
4.    Одлука о доношењу Програма о допуни Програма отуђења, давања у закуп и прибављања  грађевинског земљишта за 2019. годину.
5.    Одлука о доношењу Програма о допуни Програма отуђења, давања у закуп и одржавања пословног простора општине Књажевац за 2019. годину.
6.    Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Књажевац за 2019. годину.
7.    Одлука о усвајању Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за територију општине Књажевац.
8.    Одлука о успостављању обавезе да се у поступку именовања Управних и Надзорних одбора установа и јавних предузећа на територији општине Књажевац, предлози канидата објављују на званичној интернет презентацији општине Књажевац.
9.    Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања пројеката удружења из буџета општине Књажевац.
10.    Одлука о измени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту.
11.    Одлука о измени и допуни Одлуке о давању у закуп пословног простора општине Књажевац.
12.    Одлука о прибављању ствари у јавну својину општине Књажевац непосредном погодбом и Предлог уговора о купопродаји покретне и непокретне имовине. 
13.    Одлука о отуђењу непосредном погодбом, грађевинско земљиште у јавној својини општине Књажевац.
14.    Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач општина Књажевац за период од 01.01. до 30.09.2019. године.
15.    Извештај о извршењу буџета општине Књажевац за период јануар – септембар 2019. године.


logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search