37. Седница скупштине општине Књажевац


На 37. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 04.10.2019. године усвојена су и донета следећа акта:

1.    Годишњи извештај о раду Предшколске установе „Бајка“ Књажевац за радну 2018/2019 годину.
2.    Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Бајка“ Књажевац за радну 2019/2020 годину.
3.    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Димитрије Тодоровић Каплар“ Књажевац у школској 2018/2019 години.
4.    Извештај о припрељености Основне школе „Димитрије Тодоровић Каплар“ Књажевац за школску 2019/2020 годину.
5.    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Вук Караџић“ Књажевац у школској 2018/2019 години.
6.    Извештај о припремљености Основне школе „Вук Караџић“ Књажевац за школску 2019/2020 годину.
7.    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Дубрава“ Књажевац у школској 2018/2019 години.
8.    Извештај о припремљености Основне школе „Дубрава“ Књажевац у школској 2019/2020 години.
9.    Извештај о раду Основне школе „Младост“ Књажевац у току школске 2018/2019 године.  
10.    Извештај о припремљености Основне школе „Младост“ Књажевац за рад у школској 2019/2020 години.
11.    Извештај о оствареним резултатима рада Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ у Књажевцу у школској 2018/2019 години.
12.    Извештај о припремљености Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ у Књажевцу за школску 2019/2020 годину.
13.    Извештај о реализацији Годишњег плана рада Књажевачке гимназије за школску 2018/2019 годину.
14.    Извештај о материјално-техничкој и кадровској припремљености Књажевачке гимназије за школску 2019/2020 годину.
15.    Извештај о реализацији Годишњег плана рада Техничке школе у Књажевцу за школску 2018/2019 години.
16.    Извештај о припрељености Техничке школе у Књажевцу за школску 2019/2020 годину.
17.    Одлука о доношењу Програма о измени и допуни Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2019. годину.
18.    Одлука о доношењу Програма о допуни Програма отуђења, давања у закуп и прибављања грађевинског земљишта за 2019. годину.
19.    Одлука о доношењу Програма о допуни Програма отуђења, прибављања, давања у закуп и одржавања пословног простора општине Књажевац за 2019. годину
20.    Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Књажевац за 2019. годину и Предлог измене Кадровског плана у општини Књажевац.
21.    Одлука о измени и допуни Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Књажевац.
22.    Одлука о боравишној такси.
23.    Пословник Скупштине општине Књажевац.
24.    Решење о именовању Општинског савета родитеља.
25.    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Књажевачке гимназије у Књажевцу.
26.    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Књажевцу.


logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search