39. Седница скупштине општине Књажевац

На 39. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 09.12.2019. године усвојена су и донета следећа акта:

1.    Oдлукa о доношењу Програма о допуни Програма отуђења, прибављања, давања у закуп и одржавања пословног простора општине Књажевац за 2019. годину.
2.    Oдлука о доношењу Програма о измени и допуни Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2019. годину.
3.    Oдлукa о измени и допуни Одлуке о буџету општине Књажевац за 2019. годину.
4.    Oдлукa о финансијској подршци породици.
5.    Oдлукa о пијаци.
6.    Oдлукa о прибављању непокретности у јавну својину општине Књажевац.
7.    Oдлукa о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ Књажевац, стамбени простор у Књажевцу, улица Јове Курсуле број 3/2.
8.    Oдлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ Књажевац, стамбени простор у Књажевцу, улица Омладинска број 6/5.
9.    Oдлукa о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Књажевац.
10.    Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завичајног музеја у Књажевцу.
11.    Решење о именовању вршиоца дужности директора Завичајног музеја у Књажевцу.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search