36. Седница скупштине општине Књажевац


На 36. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 30.08.2019. године усвојена су и донета следећа акта:

1.    Извештај о извршењу буџета општине Књажевац за период  јануар – јун 2019. године.
2.    Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач општина Књажевац за период од
01.01. до 30.06.2019. године.
3.    Извештај о раду ЈП „Боговина“ Бор са финансијским извештајем предузећа за 2018. године.
4.    Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2018. годину.
5.    Извештај о реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2018. годину.
6.    Одлука о усвајању Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда општине Књажевац за 2019. годину.
7.    Одлука о измени и допуни Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији општине Књажевац.
8.    Одлука о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Књажевац за 2019. годину


logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search