35. Седница скупштине општине Књажевац


На 35. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 27.06.2019. године усвојена су и донета следећа акта:

1.    Извештај о раду ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2018. годину.
2.    Извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине К њажевац“ Књажевац са финансијским планом за 2018. годину.
3.    Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јаних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач општина Књажевац.
4.    Одлука о утврђивању броја деце у васпитним групама у Предшколској установи „Бајка“ Књажевац.
5.    Одлука о измени Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Књажевац.
6.    Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима.
7.    Одлука о усвајању Регионалног плана управљања отпадом за град Зајечар и општине Бољевац, Бор, Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац.
8.    Одлука о такси превозу путника и лимо сервису на територији општине Књажевац.
9.    Одлуку о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији општине Књажевац.
10.    Одлука о Завршном рачуну буџета општине Књажевац за 2018. годину.
11.    Одлука о измени и допуни Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Књажевац.
12.    Одлука о давању на коришћење стамбеног простора у Књажевцу Центру за социјални рад „Др Михајло Ступар“ Књажевац.
13.    Одлука о приступању изради Плана развоја општине Књажевац за период 2021 – 2027 година.
14.    Одлука о доношењу Програма о допуни Програма отуђења, прибављања, давања у закуп и одржавања пословног простора општине Књажевац за 2019. годину.
15.    Решење о именовању директора Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу.
16.    Решење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ у Књажевцу.


logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search