34. Седница скупштине општине Књажевац

На 34. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 08.05.2019. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Извештај о раду Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу за 2018. годину.
2.    Извештај о пословању Туристичке организације општине Књажевац за 2018. годину.
3.    Извештај о раду Регионалног центра за стручно усавршавање Књажевац за 2018. годину.
4.    Извештај о пословању AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO KNJAŽEVAC за 2018. годину.
5.    Извештај о раду Општинске управе Књажевац за 2018. годину.
6.    Извештај о раду Правобранилаштва општине Књажевац за 2018. годину.
7.    Одлука о изради Плана генералне регулације села Балта Бериловац.
8.    Одлука о доношењу Програма о допуни Програма отуђења, давања у закуп и прибављања грађевинског земљишта за 2019. годину.
9.    Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Књажевац непосредном погодбом.
10.    Одлука о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине.
11.    Одлука о измени и допуни Одлуке о буџетском фонду за повећање наталитета општине Књажевац.
12.    Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине Књажевац непосредном погодбом.
13.    Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Књажевац непосредном погодбом без накнаде.
14.    Одлука о покретању иницијативе за уношење новог назива насељеног места и катастарских општина и словну исправку постојећег назива насељеног места и катастарске општине на територији општине Књажевац.
15.    Решење о одређивању мртвозорника општине Књажевац.
16.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Књажевац.
17.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Регионалног центра за стручно усавршавање Књажевац.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search