31. Седница скупштине општине Књажевац

На 31. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 28.12.2018. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Oдлукa о доношењу Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2019. годину.
2.    Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац са финансијским планом за 2019. годину.
3.    Решењe о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац. 
4.    Решењe о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ Књажевац за 2019. годину за део који се финансира из буџета општине Књажевац.
5.    Решењe о давању сагласности на Програм рада Завичајног музеја Књажевац за 2019. годину са финансијским планом. 
6.    Решењe о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Његош“ Књажевац са финансијским планом за 2019. годину.
7.    Решењe о давању сагласности на Програм рада Дома културе „Књажевац“ Књажeвац са финансијским планом за 2019. годину.
8.    Решењe о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Регионалног центра за стучно усавршавање Књажевац за 2019. годину.
9.    Решењe о давању саглсности на План и Програм рада о измени и допуни Плана и Програма рада Туристичке огранизације општине Књажевац за 2018. годину.
10.    Решењe о давању сагласнсти на План и Програм рада Туристичке организације општине Књажевац за 2019. годину.
11.    Решењe о давању сагласности на Програм пословања Агенције за развој општине Књажевац, доо за 2019. годину.
12.    Решењe о давању сагласности на Програм субвенционисања Агенције за развој општине Књажевац, доо за 2019. годину. 
13.    Решењe о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2018. годину.
14.    Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама.
15.    Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине Књажевац.
16.    Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити у општини Књажевац.
17.    Одлука о одржавању јавних зелених површина.
18.    Одлука о одржавању чистоће на јавним површинама.
19.    Решењe о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу. 

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search