32. Седница скупштине општине Књажевац

На 32. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 19.02.2019. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2019. годину.
2.    Решење о давању сагласности на цене услуга ЈКП „Стандард“ Књажевац у обављању комуналне делатности од општег интереса.
3.    Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2019. годину.
4.    Решење о давању сагласности на Програм субвенционисања ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2019. годину.
5.    Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију РВС „Боговина“ Бор за 2019. годину.
6.    Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – субвенција Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију РВС „Боговина“ Бор за 2019. годину.
7.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Завичајног музеја у Књажевцу.
8.    Решење о именовању вршиоца дужности директора Завичајног музеја у Књажевцу.
9.    Одлука о давању сагласности на Програм отуђења, давања у закуп и прибављања грађевинског земљишта за 2019. годину.
10.    Одлука о давању сагласности на Програм отуђења, давања у закуп и прибављања пословног простора општине Књажевац за 2019. годину.
11.    Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Кална.
12.    Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Књажевац.
13.    Одлука о накнадама за коришћење јавних путева на територији општине Књажевац.
14.    Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима.
15.    Одлука о субвенционисању цена комуналних услуга.
16.    Одлука о измени и допуни Одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији општине Књажевац.
17.    Одлука о акустичном зонирању.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search