30. Седница скупштине општине Књажевац

На 30. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 18.12.2018. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Одлука о буџету општине Књажевац за 2019. годину и Предлог кадровског плана у општини Књажевац.
2.    Одлука о начину обављања комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање и погребне делатности на територији општине Књажевац.
3.    Одлука о измени и допуни Одлуке о снабдевању водом за пиће на територији општине Књажевац.
4.    Одлука о измени и допуни Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Књажевац.
5.    Решење о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Бајка“ Књажевац.
6.    Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Књажевац.
7.    Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Дубрава“ Књажевац.
8.    Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Младост“ Књажевац.
9.    Решење о именовању чланова Школског одбора Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ Књажевац.
10.    Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Књажевцу.
11.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Савета за јавне службе.
12.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Комисије за именовања и постављења, одликовања и награде.
13.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Комисије за буџет и инвестиције.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search