Текуће јавне набавке

Јавна набавка услуга -Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај (сервисирање и поправка службених моторних возила)

Предмет јавне набавке су услуге- текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај (сервисирање и поправка службених моторних возила). Поступак је обликован у четири партије, процењене вредности:1.    Партија 1- Поправка и сервисирање возила марке SKODA, 300.000,00 динара,
2.    Партија 2- Поправка и сервисирање возила марке MAZDA, 350.000,00 динара,
3.    Партија 3- Поправка и сервисирање возила маркe DACIA, 180.000,00 динара,
4.    Партија 4- Поправка и сервисирање возила са већом амортизацијом, 670.000,00 динара.

Назив и ознака из општег речника набавке: 50100000- услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

 

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору партије 1, 3 и 4 можете преузети овде.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search