Текуће јавне набавке

Јавна набавка услуга ПРЕГЛЕД И ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА О ЗАДОБИЈЕНИМ ПОВРЕДАМА ЗА ЛИЦА КОЈА НАВОДЕ ДА ИХ ЈЕ УЈЕО ПАС НЕПОЗНАТОГ ВЛАСНИКА

Предмет јавне набавке бр. 404/1-16/2020-02 су услуге- преглед и издавање лекарских уверења о задобијеним повредама за лица која наводе да их је ујео пас непознатог власника.
Назив и ознака из општег речника набавке: 85100000- здравствене услуге

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search