Текуће јавне набавке

Jавнa набавкa мале вредности добара - нафтни деривати за потребе органа општине Књажевац

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности добара- нафтни деривати, број ЈН 404/1-15/2020-02, објављује позив за подношење понуда


Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search