Текуће јавне набавке

Јавна набавка радова мале вредности - Радови на одржавању саобраћајне сигнализације

Предмет јавне набавке, број ЈН 404/1-12/2020-02 која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности су радови на одржавању саобраћајне сигнализације.
Јавна набавка је обликована у партије, и то:
Партија 1 – Поправка вертикалне сигнализације, назив и шифра из општег речника набавки: 45233290 Постављање саобраћајних знакова
Партија 2 – Редовно одржавање семафора, назив и шифра из општег речника набавки : 45233294 - Постављање путне саобраћајне сигнализације
Партија 3 – Обележавање хоризонталне сигнализације назив и шифра из општег речника набавки : 45233221 Радови на обележавању површина путева
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом

 

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search