Текуће јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - Радови на одржавању тротоара

Предмет јавне набавке бр. 404/1-14/2020-02 су радови на одржавању тротоара
Назив и шифра из општег речника набавки : 45233161 – Радови на изградњи пешачких стаза

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search