ЈАВНИ ПОЗИВ

Општина Књажевац позива све заинтересоване грађане који имају правни интерес за решавањем имовинскo правних односа а који се односи на то да су власници парцела  које су заузете изграђеним општинским путевима и улицама чији је инвеститор општина Књажевац, да се јаве ради решавања истих.
Решавање имовинско правних односа спровешће се уз учешће надлежних органа и служби општине Књажевац, уколико су испуњени услови пре покретања било каквог судског поступка.
Такође позивамо све заинтересоване грађане који имају у току парнични поступак за исплату једнократне накнаде за фактичко заузеће да се јаве општини Књажевац ради закључења вансудског или судског поравнања о мирном решавању спора, а све у циљу економичности поступка и спречавања  настанка већих трошкова поступка.
Сви заинтересовани грађани се обавештавају да ће се по јављању општини Књажевац, за мирно решење спора утврђивати испуњеност услова за исплату једнократне накнаде и то:
-    Да ли је општина Књажевац била инвеститор изградње инфраструктурног објекта којим је извршено фактичко заузеће непокретности;
-    Право својине титулара на спорној непокретности;
-    Основ стицања спорне непокретности;
-    Мере и границе заузећа;
-    Ниво опремљености комуналном инфраструктуром;
-    Тржишна вредност непокретности и евентуално увећање вредности спорне непокретности изградњом инфраструктурних објеката;
-    Да ли је вођен поступак експропријације у претходном периоду и
-    Да ли је вршена исплата непокретности за експроприсану/заузету непокретност.
Сви грађани општине Књажевац ће бити детаљније информисани о поступку мирног решавања спора при јављању надлежним службама општине Књажевац.

Заинтересовани грађани могу да се јаве почев од 09.07.2024. године, на тел. 019 731 623, локал 132, Општинско јавно правобаранилаштво, Јавни провобранилац  Зоран Деронић.

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search