ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА БЕСПРАВНО КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

На основу одредбе из члана 62. став 5. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр.62/2006, 65/2008, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-други закон) и члана 51. тачка 11 статута општине Књажевац („Службени лист општине Књажевац, број 4/09) и решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на подручју општине Књажевац, број 320-6/2013-09, Kомисија доноси ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА БЕСПРАВНО КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ коју у целини можете видети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search