ОДЛУКA О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА СВОЈСТАВА СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

На основу члана 10. став 1. Одлуке о беспроватном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 3/2022) и тачке 8. став 2. Одлуке о расписивању јавног позива за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине Књажевац и Јавног позива за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине Књажевац, број 312-46/2022-09 од 18.02.2022. године и тачке 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Књажевац и образовању Привременог органа општине Књажевац („Службени гласник РС“, број 13/2022), решавајући из надлежности Општинског већа општине Књажевац, Привремени орган општине Књажевац, именован решењем Решењем Владе Републике Србије, 24 Број 119-832/2022 од 03.02.2022. године („Службени гласник РС“, број 13/2022),  на седници одржаној дана 28.03.2022. године, донео је: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА СВОЈСТАВА СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ коју у целини можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search