УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ИЗБОРЕ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ

На основу члана 14. став 1 и члана 15 Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), и тачака 9 и 10 Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021 и 90/2021 и 16/2022), а у вези са Одлуком о расписивању избора за народне посланике (“Сл.гласник РС 22/2022“) Општинска управа Књажевац, ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА  ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ   

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Књажевац изложен је у седишту Општинске управе Књажевац, улица Милоша Обилића број 1, канцеларија број  24.
Увид у део Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем у општини Књажевац могу непосредно извршити у Општинској управи Књажевац путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађанина и имена и презимена грађанина и других података који омогућавају аутоматску претрагу података о бирачу у Јединственом бирачком списку у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, у складу са законом који уређује заштиту података о личности.
Захтеви за промене у делу  Јединственог бирачког списка грађанин  са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Књажевац могу поднети Општинској управи у времену од 07,00 до 15,00 сати сваког радног дана и у нерадне дане од 10:00 до 14:00 најкасније до дана закључења бирачког списка 19. марта 2022.године до 24:00 сати. 
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. уз захтев се прилаже овлашћење и потребни докази.
Грађани могу од расписивања избора за народне посланике до најкасније пет дана пре закључења бирачког списка односно до 14. марта 2022.године до 24:00 сати поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Књажевац (изабрано место гласања). Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке Општинске управе Књажевац и овлашћено лице предлагача  дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарсва државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs , уношењем података о јединственом матичном броју грађана и регистарског броја личне карте.

Оригинални документ можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search