ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ

На основу члана 7а. ст. 3, 4. и 7. и члана 38б. став 1. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, број 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/12- УС и 47/2013), 68/2014-др.закон, 95/2018,99/2018- одлука УС и 86/2019) и члана 30. Статута општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/2019 и 6/2019)), Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној дана 30.11.2020. године, донела је ОДЛУКУ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ  ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ коју можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search