ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Расписује се Оглас за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта (у даљем тексту: грађевинско земљиште) у јавној својини општине Књажевац, за изградњу пословног или пословно-стамбеног објекта, у складу са Планом генералне регулације Књажевца („Службени лист општине Књажевац“ бр. 9/1/2011 и 33/2016),  на следећој локацији: Адреса: Књажевац, Књаза Милоша; Број кат. парцеле:   КП бр. 433  КО Књажевац, уписана у ЛН. бр. 16297 КО Књажевац, као јавна својина општине Књажевац;

Текст огласа можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search