3. Седница скупштине општине Књажевац

На  III седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 14.09.2012. године (петак), разматрана су и донета следећа акта:

    Решење о именовању председника и чланова Савета за комунално стамбене делатности и заштиту животне средине.

    Решење о именовању председника и чланова Савета за идејно уређење града.

    Решење о именовању председника и чланова Савета за јавне службе.

    Решење о именовању председника и чланова Савета за приврду, приватно предузетништво, пољопривреду и село.

    Решење о именовању председника и чланова Савета за месне заједнице.

    Решење о именовању председника и чланова Савета за младе.

    Решење о именовању председника и чланова Савета за безбедност.

    Решење о именовању председника и чланова Савета за туризам.

    Решење о именовању председника и чланова Комисије за нормативну делатност, представке и жалбе.

    Решење о именовању председника и чланова Комисије за верска питања и међуетничке односе.

    Решење о именовању председника и чланова Комисије за прекограничну сарадњу и сарадњу са другим општинама и регионима.

    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Комисије за буџет и инвестиције.

    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Комисије за именовања и постављења, одликовања и награде.

    Решење о именовању председника и чланова Привременог управног одбора Фондације за повећање наталитета општине Књажевац.

    Решење о именовању председника и чланова Управног одбора ЈКП „Стандард“ Књажевац.

    Решење о именовању председника и чланова Управног одбора ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.

    Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац.

    Покретање иницијативе за враћање Општинског суда у Књажевцу.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search