4. Седница скупштине општине Књажевац


На  IV седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 01.10.2012. године (понедељак), разматрана су и донета следећа акта:

    Извештај о раду ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2011. годину.

    Извештај о реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2011. годину.

    Извештај о извршењу буџета општине Књажевац за период јануар – јун 2012. године.

    Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2012. годину.

    Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац са финансијским планом прихода и расхода за 2012. годину, са Програмом о измени и допуни Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2012. годину.

    Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Књажевац за 2012. годину.

    Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Књажевац за 2012. годину.

    Одлука о оснивању Регионалног центра за стручно усавршавање Књажевац.

    Одлука о оснивању Јавног предузећа „Бањица“.

    Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Књажевац.

    Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Димитрије Тодоровић – Каплар“ у Књажевцу.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search