6. Седница скупштине општине Књажевац

На  VI  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 04.12.2012. године (уторак), разматрана су и донета следећа акта:

1.    Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Књажевац.

2.    Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику (Миљан Ранђеловић).

3.    Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику (Нела Митић).

4.    Стратегија социјалне политике 2013 – 2018. година.

5.    Извештај о оствареним резултатима рада Књажевачке гимназије у школској 2011/2012. години.

6.    Извештај о материјално – техничкој припремљености Књажевачке гимназије за школску 2012/2013. годину.

7.    Извештај о раду Општинске управе Књажевац и Јавног правобранилаштва за 2011. годину.

8.    Решење о давању сагласности на Статут Регионалног центра за стручно усавршавање Књажевац.

9.    Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Бањица“.

10.    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Школе за основно музичко образовање „Предраг Милошевић“ у Књажевцу.

11.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа „Бањица“.

12.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу.

13.    Решење о разрешењу директора Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу.

14.    Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search