7. Седница скупштине општине Књажевац


На  VII  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 21.12.2012. године (петак), разматрана су и донета следећа акта:


1.    Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Књажевац.

2.    Одлука о буџету општине Књажевац за 2013. годину.

3.    Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама.

4.    Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама.

5.    Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације туристичког насеља „Коњарник“ на Старој планини.

6.    Одлука о измени Одлуке о одређивању стопе пореза на имовину у општини Књажевац.

7.    Одлука о измени и допуни Одлуке о усаглашавању организације рада Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац са законским прописима.

8.    Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Бањица“.

9.    Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Књажевац.

10.    Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац са финансијским планом прихода и расхода за 2013. годину и Програм уређења грађевинског земљишта општине Књажевац за 2013. годину.

11.    Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу за 2013. годину, са финансијским планом Центра за 2013. годину.

12.    Решење о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу за 2013. годину.

13.    Решење о давању сагласности на Програм рада Завичајног музеја Књажевац за 2013. годину са финансијским планом.

14.    Решење о давању сагласности на Програм рада Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу за 2013. годину.

15.    Извештај о пословању Туристичке организације општине Књажевац за  2011. годину.

16.    решења о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа „Бањица“.

17.    Решење о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута Јавног предузећа „Бањица“.

18.    Решење о измени Решења о именовању вд директора ЈП „Бањица“.

19.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Савета за безбедност.

20.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Комисије за именовања и постављења, одликовања и награде.

21.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Комисије за буџет и инвестиције.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search