17. Седница скупштине општине Књажевац

На  XVII седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 25.10.2013. године и 31.10.2013. године, разматрана су и донета следећа акта:

    Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Књажевац.
    Информација о стању јавне безбедности на подручју општине Књажевац у периоду од јуна 2012. до краја јула 2013. године.
    Извештај о оствареним резултатима рада Књажевачке гимназије у школској  2012/2013 години.
    Извештај о материјално техничкој припремљености за рад школе  Књажевачке гимназије у школској 2013/2014 години.
    Извештај о оствареним резултатима рада Техничке школе за у школској 2012/2013. години.
    Извештај о припремљености Техничке школе за школску 2013/2014. годину.
    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Димитрије Тодоровић - Каплар“ Књажевац за школску 2012/2013. годину.
    Извештај о припремљености  Основне школе „Димитрије Тодоровић-Каплар“ Књажевац за школску 2013/2014. годину.
    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Вук Караџић“ Књажевац за школску 2012/2013. годину.
    Извештај о припремљености  Основне школе „Вук Караџић“ Књажевац за школску 2013/2014. годину.
    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе «Дубрава» у Књажевцу у школској 2012/2013,
    Извештај о припремљености Основне школе «Дубрава» у Књажевцу за школску 2013/2014 годину.
    Извештај о раду Основне школе „Младост“ Књажевац за школску 2012/2013. годину.
    Извештај о припрељености Основне школе „Младост“ Књажевац за школску 2013/2014. годину.
    Извештај о оствареним резултатима рада Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ Књажевац за школску 2012/2013. годину.
    Извештај о припремљености Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ Књажевац за школску 2013/2014. годину.
    Информација о спроведеним изборима за Савете месних заједница на територији општине Књажевац.
    Одлука о укидању Фонда за противпожарну заштиту општине Књажевац.
    Одлука о измени и допуни Одлуке о финансијској подршци породици са децом.
    Одлука о утврђивању цене услуга  у Предшколској установи «Бајка» Књажевац.
    Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац.
    Предлог јавног конкурса за именовање директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац.
    Решење о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута Дома културе «Књажевац» Књажевац.
    Решење о давању сагласности на Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне купце.
    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.
    Решење о именовању в.д. директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“.
    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Књажевцу.
    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Књажевачке гимназије у Књажевцу.
    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Дубрава“ у  Књажевцу.
    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“  у Књажевцу.
    Формирање и предлог чланова радне групе Скупштине општине Књажевац за испитивање законских могућности за превазилажење проблема у ДП „Ерозија“, након блокаде рачуна од Министарства финансија и Пореске управе.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search