18. Седница скупштине општине Књажевац

На  XVIII седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 29.11.2013. године, разматрана су и донета следећа акта:

    Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Књажевац за 2013. годину.
    Извештај о раду Предшколске установе „Бајка“ Књажевац за радну 2012/2013 годину.
    Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Бајка“ Књажевац за радну 2013/2014 годину.
    Одлука о утврђивању стопе пореза на имовину у општини Књажевац.
    Одлука о утврђивању стопе амортизације за коју се умањује вредност непокретности на територији општине Књажевац.
    Одлука о одређивању зона на територији општине Књажевац.
    Одлука о коефицијентима за утврђивање основице пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Књажевац.
    Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама.
    Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац са финансијским планом прихода и расхода за 2013. годину и Програм о измени и допуни Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2013. годину.
    Решење о избору члана Општинског већа општине Књажевац.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search