28. Седница скупштине општине Књажевац

На  XXVIII  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 21.10.2014. године, разматрана су и донета следећа акта:

1.    Извештај о раду Предшколске установе „Бајка“ Књажевац за школску 2013/2014 године.
2.    Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Бајка“ Књажевац за радну 2014/2015 годину и на Измене и допуне Годишњег плана рада Предшколске установе „Бајка“ Књажевац за радну 2014/2015 годину.
3.    Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац за 2014. годину и Програм о измени и допуни Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2014. годину.
4.    Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2014. годину.
5.    Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2014. годину.
6.    Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац за 2014. годину.
7.    Решење о давању сагласности на Измену Програма рада Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу за 2014. годину.
8.    Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма рада са прегледом потребних средстава за програмске активности и материјалне трошкове Дома културе Књажевац за 2014. годину.
9.    Одлука о доношењу измена и допуна Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Књажевац за 2014. годину.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search