29. Седница скупштине општине Књажевац

На  XXIX седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 17.12.2014. године, разматрана су и донета следећа акта:

    Одлука о буџету општине Књажевац за 2015. годину.
    Извештај о извршењу буџета општине Књажевац за период јануар – септембар 2014. године.
    Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Минићево.
    Одлука o промени оснивачког акта Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу  ради усклађивања са законским прописима.
    Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа  за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац, ради усклађивања са законским прописима.
    Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Књажевац.
    Решење о давању сагласности на Измене и допуне Плана и Програма рада Туристичке организације општине Књажевац за 2014. годину.
    Решење о давању сагласности на План и Програм рада Туристичке организације општине Књажевац за 2015. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу за 2015. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу за 2015. годину, за део који се финансира из буџета општине Књажевац.
    Решење о давању сагласности на Програм рада Регионалног центра за стручно усавршавање Књажевац за 2015. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац за 2015. годину и Програм уређивања грађевинског земљишта и одржавања путева, улица и комуналне инфраструктуре општине Књажевац за 2015. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Боговина“ Бор за 2015. годину.
    Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Књажевац број 445, од 26.02.2014. године о покрићу губитка из 2013. године из нераспоређене добити ранијих година.
    Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Књажевац.
    Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Дубрава“ Књажевац.
    Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Младост“ Књажевац.
    Решење о именовању чланова Школског одбора Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ Књажевац.
    Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе Књажевац.
    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Књажевачке гимназије.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search