24. Седница скупштине општине КњажевацНа 24. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 15.06.2018. године усвојена су и донета следећа акта:

1.    Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику.
2.    Одлука о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Књажевац за 2018. годину.
3.    Одлука о Завршном рачуну буџета општине Књажевац за 2017. годину.
4.    Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама.
5.    Одлука о утврђивању броја деце у васпитним групама у Предшколској установи „Бајка“ Књажевац.
6.    Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Привредног друштва AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO KNJAŽEVAC.
7.    Одлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине.
8.    Извештај о раду ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2017. годину.
9.    Извештај о раду Регионалног центра за стручно усавршавање Књажевац за 2017. годину. 
10.    Извештај о раду Општинске управе Књажевац за 2017. годину.
11.    Извештај о раду Правобранилаштва општине Књажевац за 2017. годину.
12.    Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2017. годину.
13.    Извештај о пословању AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO KNJAŽEVAC за 2017. годину.
14.    Извештај о пословању Туристичке организације општине Књажевац за 2017. годину.
15.    Решење о давању сагласности на План и Програм рада о измени и допуни Плана и рада Туристичке организације општине Књажевац за 2018. годину.
16.    Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу.
17.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Комисије за нормативну делатност, представке и жалбе

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search