25. Седница скупштине општине Књажевац


На 25. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 17.07.2018. године усвојена су и донета следећа акта:

1.    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Књажевац за 2018. годину.
2.    Одлука о измени Одлуке о покретању поступка поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Књажевац, по моделу јавно-приватног партнерства са или без елемената концесије.
3.    Одлука о усвајању Концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Књажевац.
4.    Одлука о измени Одлуке о покретању поступка реализације јавно-приватног партнерства без елемената концесије за пројекат „Унапређење и модернизација јавне расвете у општини Књажевац“.
5.    Одлука о давању сагласности и усвајању пројекта Јавно приватног партнерства без елемената концесије – реконструкција и дугогодишње одржавање система јавног осветљења на територији општине Књажевац, применом мера уштеде енергије.
6.    Одлука о усвајању Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда општине Књажевац за 2018. годину.
7.    Одлука о прибављању непокретности – неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Књажевац непосредном погодбом.
8.    Одлука о доношењу Програма о допуни Програма отуђења, прибављања, давања у закуп и одржавања пословног простора општине Књажевац за 2018. годину.
9.    Одлука о доношењу Програма о измени и допуни Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2018. годину.
10.    Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац за 2017. годину, са финансијским планом за 2017. годину.
11.    Извештај о реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2017. годину. 
12.    Извештај о раду Општинског већа општине Књажевац за 2017. годину.
13.    Извештај о раду Председника општине Књажевац за 2017. годину.
14.    Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Књажевац.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search