27. Седница скупштине општине Књажевац

На 27. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 06.09.2018. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Књажевац.
2.    Одлука о приступању промени Статута општине Књажевац.
3.    Одлука о мрежи јавних основних школа на териоторији општине Књажевац.
4.    Одлука о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Књажевац.
5.    Одлука о промени оснивачког акта Предшколске установе „Бајка“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима.
6.    Одлука о начину и поступку утврђивања назива улица и тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији општине Књажевац.
7.    Решење о образовању Комисије за давање предлога назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији општине Књажевац.
8.    Пословник о изменама Пословника о раду Скупштине општине Књажевац.
9.    Извештај о раду Црвеног крста Књажевац, са финансијским извештајем за 2017. годину.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search