28. Седница скупштине општине Књажевац

На 28. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 07.11.2018. године усвојена су и донета следећа акта:

1.    Извештај о раду Предшколске установе „Бајка“ Књажевац за радну 2017/2018 годину.
2.    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Дубрава“ у Књажевцу у школској 2017/2018 години.
3.    Извештај о припремљености Основне школе „Дубрава“ у Књажевцу у школској 2018/2019 години.
4.    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Димитрије Тодоривић Каплар“ у Књажевцу у школској 2017/2018 години.
5.    Извештај о припремљености Основне школе „Димитрије Тодоривић Каплар“ у Књажевцу за школску 2018/2019 годину.
6.    Извештај о раду Основне школе „Вук Караџић“ у Књажевцу за школску 2017/2018 годину.
7.    Извештај о припремљености Основне школе „Вук Караџић“ у Књажевцу за школску 2018/2019 годину.
8.    Извештај о раду Основне школе „Младост“ у Књажевцу у току школске 2017/2018 године.
9.    Извештај о припремљености Основне школе „Младост“ у Књажевцу за рад у школској 2018/2019 години.
10.    Извештај о оствареним резултатима рада Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ у Књажевацу у школској 2017/2018 години.
11.    Извештај о припремљености Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ у Књажевцу за школску 2018/2019 годину.
12.    Извештај о реализацији Годишњег плана рада Књажевачке гимназије за школску 2017/2018 годину.
13.    Извештај о материјално- техничкој и кадровској припремљености Књажевачке гимназије за школску 2018/2019 годину.
14.    Извештај о реализацији Годишњег плана рада Техничке школе у Књажевцу за школску 2017/2018 годину.
15.    Извештај о припремљености Техничке школе у Књажевцу за школску 2018/2019 годину.
16.    Извештај о извршењу буџета општине Књажевац за период јануар – септембар 2018. године.
17.    Одлука о избору најповољније понуде у поступку поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника у копненом друмском саобраћају на територији општине Књажевац.
18.    Одлука о давању сагласности на коначни текст Нацрта јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника у копненом друмском саобраћају на територији општине Књажевац.
19.    Одлука о накнади трошкова смештаја и исхране ученика средњих школа Књажевац за ученике са пребивалиштем ван територије општине Књажевац.
20.    Одлука о давању сагласности на употребу имена општине Књажевац.
21.    Одлука о радном времену у угоститељству, занатству и трговини на територији општине Књажевац.
22.    Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Књажевац непосредном погодбом. 
23.    Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Бајка“ Књажевац за радну 2018/2019 годину.
24.    Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Књажевац.
25.    Решење о именовању чланова Општинског савета родитеља.
26.    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Књажевац.
27.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу.
28.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Савета за безбедност.
29.    Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије општине Књажевац у сталном саставу.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search