У Општинском услужно-информационом центру грађани могу:

    добити информације о правима која могу да остваре пред Општинском управом и другим органима Општине;
    предати све врсте поднесака који се упућују Општинској управи и органима Општине;
    информисати се о кретању и стању свог предмета;
    добити извод из матичних књига и уверења о држављанству;
    оверити преписе, потписе и рукописе;
    извршити уплату трошкова поступка.

Телефони за информације 019 731 623; 731 633; 731 639

Протоколиста центра лок.107
Послови урбанизма, грађевинарства, комуналне делатности лок.116
Писарница лок.116
Регистрација предузетника лок.116
Овера потписа, издавање радних књижица лок.116
Дечја заштита лок.100
Наплата трошкова поступка лок.116
Матични послови, лок.115

Обрасце које можете преузети у електронском облику налазе се овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search