Јавно достављање члан 78. Закона о општем управном поступку

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 03.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00001 од 03.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00001

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 03.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00002 од 03.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00002

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00003 од 04.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00003

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00004 од 04.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00004

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00005 од 04.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00005

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00006 од 04.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00006

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00007 од 04.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00007

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00008 од 04.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00008

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00009 од 05.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00009

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00010 од 05.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00010

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00011 од 05.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00011

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 16.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00012 од 09.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00012

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 16.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00013 од 10.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00013

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 16.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00014 од 10.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00014

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 16.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00015 од 10.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00015

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 16.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00016 од 10.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00016

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 16.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00017 од 12.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00017

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 16.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00018 од 12.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00018

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 16.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00019 од 15.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00019

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 16.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00020 од 15.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00020

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00021 од 16.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00021

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00022 од 16.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00022

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00023 од 16.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00023

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00024 од 16.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00024

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00025 од 16.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00025

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00026 од 16.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00026

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00027 од 16.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00027

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-41/2024-00001 од 17.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-41/2024-00001

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 18.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00028 од 18.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00028

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 18.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00029 од 18.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00029

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2024-00003 од 09.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2024-00003

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2024-00004 од 09.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2024-00004

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2024-00007 од 11.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2024-00007

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2024-00008 од 11.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2024-00008

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2024-00002 од 04.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2024-00002

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2024-00003 од 04.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2024-00003

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2024-00008 од 15.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2024-00008

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2024-00003 од 05.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2024-00003

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2024-00005 од 09.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2024-00005

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2024-00006 од 09.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2024-00006

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2024-00008 од 10.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2024-00008

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2024-00002 од 11.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2024-00002

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-14/2024-00001 од 24.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-14/2024-00001

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00030 од 23.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00030

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00031 од 23.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00031

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00032 од 23.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00032

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00033 од 23.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00033

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00034 од 23.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00034

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00035 од 23.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00035

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00036 од 23.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00036

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00037 од 24.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00037

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00038 од 24.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00038

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00039 од 24.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00039

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00040 од 26.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00040

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00041 од 26.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00041

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00042 од 26.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00042

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00043 од 26.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00043

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00044 од 26.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00044

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00045 од 26.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00045

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00046 од 26.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00046

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00047 од 29.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00047

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00048 од 29.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00048

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 31.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00049 од 30.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00049

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 31.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00050 од 30.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00050

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 31.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00051 од 30.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00051

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 31.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00052 од 30.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00052

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 31.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00053 од 30.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00053

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 31.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00054 од 30.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00054

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 31.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00055 од 30.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00055

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 31.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00056 од 30.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00056

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00057 од 02.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00057

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00058 од 02.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00058

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00059 од 02.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00059

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00060 од 05.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00060

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00061 од 05.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00061

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00062 од 06.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00062

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00063 од 06.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00063

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00064 од 06.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00064

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00065 од 06.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00065

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00066 од 06.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00066

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00067 од 07.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00067

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00068 од 07.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00068

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00069 од 07.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00069

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00070 од 08.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00070

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00071 од 08.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00071

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00072 од 12.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00072

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00073 од 12.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00073

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00074 од 13.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00074

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00075 од 13.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00075

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00076 од 13.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00076

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00077 од 14.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00077

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00078 од 14.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00078

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00079 од 14.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00079

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 20.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00080 од 19.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00080

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 20.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00081 од 19.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00081

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 20.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00082 од 19.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00082

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00083 од 20.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00083

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00084 од 20.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00084

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00085 од 20.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00085

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00086 од 20.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00086

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00087 од 20.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00087

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2024-00009 од 16.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2024-00009

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2024-00010 од 16.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2024-00010

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2024-00011 од 18.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2024-00011

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2024-00012 од 18.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2024-00012

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2024-00013 од 23.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2024-00013

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2024-00014 од 29.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2024-00014

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2024-00017 од 06.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2024-00017

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-14/2024-00002 од 30.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-14/2024-00002

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-36/2024-00001 од 05.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-36/2024-00001

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00088 од 21.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00088

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00089 од 21.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00089

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00090 од 21.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00090

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00091 од 21.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00091

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00092 од 21.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00092

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00093 од 21.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00093

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00094 од 21.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00094

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2024-00010 од 17.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2024-00010
 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2024-00011 од 18.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2024-00011

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2024-00012 од 24.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2024-00012

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2024-00015 од 31.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2024-00015

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2024-00019 од 08.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2024-00019

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00095 од 22.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00095

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2024-00003 од 16.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2024-00003

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2024-00014 од 17.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2024-00014

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2024-00025 од 29.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2024-00025

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2024-00026 од 30.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2024-00026

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2024-00027 од 31.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2024-00027

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2024-000005 од 02.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2024-00005

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2024-12 од 02.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2024-00012

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2024-15 од 02.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2024-00015

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2024-17 од 02.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2024-00017

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2024-20 од 02.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2024-00020

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2024-22 од 02.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2024-00022

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2024-24 од 02.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2024-00024

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2024-26 од 02.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2024-00026

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2024-30 од 08.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2024-00030

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2024-34 од 12.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2024-00034

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00096 од 23.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00096

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00097 од 23.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00097

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00098 од 23.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00098

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00099 од 23.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00099

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2024-00025 од 19.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2024-00025

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00100 од 27.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00100

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00101 од 27.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00101

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00102 од 27.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00102

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.02.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00103 од 28.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00103

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00104 од 29.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00104

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00105 од 29.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00105

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00106 од 01.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00106

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00107 од 01.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00107

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00108 од 01.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00108

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00109 од 01.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00109

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00110 од 04.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00110

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00111 од 04.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00111

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00112 од 04.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00112

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00113 од 05.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00113

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00114 од 05.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00114

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00115 од 05.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00115

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00116 од 06.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00116

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00117 од 07.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00117

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00118 од 07.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00118

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00119 од 07.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00119

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2024-00020 од 07.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2024-00020

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2024-00024 од 07.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2024-00024

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 11.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2024-00038 од 23.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2024-00038

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 11.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2024-00039 од 23.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2024-00039

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00120 од 08.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00120

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00121 од 11.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00121

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00122 од 12.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00122

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00123 од 12.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00123

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00124 од 12.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00124

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00125 од 12.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00125

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00126 од 13.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00126

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00127 од 13.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00127

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00128 од 13.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00128

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00129 од 13.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00129

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00130 од 14.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00130

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00131 од 14.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00131

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00132 од 14.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00132

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00031 од 28.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00031

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00032 од 29.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00032

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 19.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00133 од 18.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00133

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 19.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00134 од 18.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00134

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 19.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00135 од 18.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00135

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 19.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00136 од 19.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00136

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 19.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00137 од 19.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00137

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 19.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00138 од 19.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00138

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 19.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00139 од 19.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00139

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 19.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00140 од 19.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00140

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 19.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00141 од 19.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00141

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 19.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00142 од 19.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00142

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 21.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00143 од 20.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00143

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 21.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00144 од 21.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00144

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 21.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00145 од 21.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00145

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00146 од 22.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00146

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00147 од 22.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00147

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 26.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-41/2024-00002 од 25.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-41/2024-00002

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 26.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00148 од 26.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00148

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 27.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00149 од 27.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00149

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 27.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00150 од 27.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00150

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2024-00026 од 29.02.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2024-00026

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2024-00028 од 01.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2024-00028

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2024-00030 од 06.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2024-00030

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2024-00031 од 08.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2024-00031

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2024-00032 од 08.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2024-00032

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2024-00033 од 11.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2024-00033

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2024-00038 од 25.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2024-00038

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.03.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00151 од 29.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00151

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.04.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00152 од 01.04.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00152

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.04.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00153 од 01.04.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00153

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.04.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00154 од 01.04.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00154

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.04.2024. године објављује Решење бр. 834609 2024 05261 004 002 000 001 од 27.03.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 834609 2024 05261 004 002 000 001

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.04.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00155 од 03.04.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00155

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.04.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00156 од 04.04.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00156

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.04.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00157 од 04.04.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00157

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.04.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00158 од 04.04.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00158

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 08.04.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00159 од 05.04.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00159

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 08.04.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00160 од 08.04.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00160

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 08.04.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00161 од 08.04.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00161

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 08.04.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00162 од 08.04.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00162

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 08.04.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00163 од 08.04.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00163

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 08.04.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00164 од 08.04.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00164

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 11.04.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00165 од 09.04.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00165

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 11.04.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00166 од 09.04.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00166

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 11.04.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00167 од 09.04.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00167

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 11.04.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00168 од 09.04.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00168

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 11.04.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00169 од 10.04.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00169

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 11.04.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00170 од 10.04.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00170

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 12.04.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00171 од 11.04.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00171

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 12.04.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00172 од 11.04.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00172

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 12.04.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00173 од 11.04.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00173
logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search