Јавно достављање члан 78. Закона о општем управном поступку

 • Општинско веће општине Књажевац дана 05.12.2018.године објављује Решење бр. 553-100/2018-02 од 19.11.2018.године јер достављање на други начин није било могуће.

          Преузмите документ бр. 553-100/2018-02

 • Општинско веће општине Књажевац дана 05.12.2018.године објављује Решење бр. 553-123/2018-02 од 19.11.2018.године јер достављање на други начин није било могуће.

          Преузмите документ бр. 553-123/2018-02

 • Општинска управа Књажевац дана 20.02.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00010 од 05.02.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00010

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.02.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00011 од 05.02.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00011
 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.02.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00013 од 05.02.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00013

 • Општинска управа општине Књажевац дана 27.02.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00023 од 19.02.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00023

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00057 од 04.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00057

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-37/2019-00001 од 21.02.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-37/2019-00001

 • Општинска управа општине Књажевац дана 15.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00062 од 11.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00062

 • Општинска управа општине Књажевац дана 18.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00021 од 27.02.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00021

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00034 од 01.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00034

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-11/2019-00001 од 13.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-11/2019-00001

 • Општинска управа општине Књажевац дана 26.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00051 од 20.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00051
 • Општинска управа општине Књажевац дана 27.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00072 од 18.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00072

 • Општинска управа општине Књажевац дана 27.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00048 од 18.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00048

 • Општинска управа општине Књажевац дана 27.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00037 од 18.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00037

 • Општинска управа општине Књажевац дана 27.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00069 од 18.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00069

 • Општинска управа општине Књажевац дана 27.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00047 од 25.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00047

 • Општинска управа општине Књажевац дана 27.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00078 од 21.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00078

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.04.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00058 од 01.04.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00058

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.04.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00049 од 04.04.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00049

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.04.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00092 од 01.04.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00092

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.04.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00052 од 02.04.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00052

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.04.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00059 од 05.04.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00059

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.04.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00047 од 03.04.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00047

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.04.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00103 од 12.04.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00103

 • Општинска управа општине Књажевац дана 24.04.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00111 од 17.04.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00111

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.05.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00068 од 22.04.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00068

 • Општинска управа општине Књажевац дана 15.05.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00124 од 10.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00124

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.05.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00079 од 13.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00079

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.05.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00083 од 15.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00083

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.05.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00086 од 16.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00086

 • Општинска управа општине Књажевац дана 23.05.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00122 од 03.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00122

 • Општинска управа општине Књажевац дана 23.05.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00091 од 20.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00091

 • Општинска управа општине Књажевац дана 23.05.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00071 од 20.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00071

 • Општинска управа општине Књажевац дана 23.05.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00068 од 20.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00068

 • Општинска управа општине Књажевац дана 27.05.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00060 од 09.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00060

 • Општинска управа општине Књажевац дана 27.05.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00074 од 22.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00074

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.06.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00062 од 16.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00062

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.06.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00101 од 30.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00101

 • Општинска управа општине Књажевац дана 04.06.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00047 од 28.02.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00047

 • Општинска управа општине Књажевац дана 04.06.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00019 од 27.02.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00019

 • Општинска управа општине Књажевац дана 04.06.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00035 од 06.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите
  документ бр. 072-208-00-02/2019-00035

 • Општинска управа општине Књажевац дана 04.06.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00073 од 21.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00073

 • Општинска управа општине Књажевац дана 12.06.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00138 од 31.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00138

 • Општинска управа општине Књажевац дана 12.06.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00079 од 29.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00079

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.06.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00088 од 12.06.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00088

 • Општинска управа општине Књажевац дана 26.08.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00126 од 21.08.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 0072-208-00-02/2019-0126

 • Општинска управа општине Књажевац дана 26.08.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00158 од 19.08.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00158

 • Општинска управа општине Књажевац дана 26.08.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-11/2019-00003 од 13.08.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-11/2019-00003

 • Општинска управа општине Књажевац дана 04.09.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00111 од 22.08.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00111

 • Руководилац Одељења за инспекцијске послове општинске управе Књажевац објављује Прекршајни налог број 355-28-1/2019-08 од 20.08.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 355-28-1/2019-08

 • Руководилац Одељења за инспекцијске послове општинске управе Књажевац објављује Записник број 355-28/2019-08 од 20.08.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 355-28/2019-08

 • Руководилац Одељења за инспекцијске послове општинске управе Књажевац објављује Обавештење о неуредности представке број 355-94/2019-08 од 24.06.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 355-94/2019-08

 • Руководилац Одељења за инспекцијске послове општинске управе Књажевац објављује Записник број 355-50/2019-08 од 07.05.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 355-50/2019-08

 • Руководилац Одељења за инспекцијске послове општинске управе Књажевац објављује Решење број 355-50/2019-08 од 07.05.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 355-50/2019-08

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.09.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00190 од 27.08.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00190

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.09.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00130 од 28.08.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00130

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.09.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00123 од 30.08.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00123

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.09.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00117 од 26.08.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00117

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.09.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00163 од 28.08.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00163

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.09.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00124 од 30.08.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00124

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.10.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00015 од 10.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00015

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.10.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00020 од 10.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00020

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.10.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00004 од 10.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00004

 • Општинска управа општине Књажевац дана 30.10.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00225 од 21.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00225

 • Општинска управа општине Књажевац дана 30.10.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00030 од 16.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00030

 • Општинска управа општине Књажевац дана 30.10.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00230 од 22.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00230

 • Општинска управа општине Књажевац дана 30.10.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00579 од 30.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00579

 • Општинска управа општине Књажевац дана 04.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00162 од 24.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00162

 • Општинска управа општине Књажевац дана 04.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00204 од 28.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00204

 • Општинска управа општине Књажевац дана 04.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00238 од 28.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00238

 • Општинска управа општине Књажевац дана 04.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00203 од 28.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00203

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00049 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00049

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00050 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00050

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00053 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00053

 • Општинска управа општине Књажевац дана 07.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00034 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00034

 • Општинска управа општине Књажевац дана 07.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00035 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00035

 • Општинска управа општине Књажевац дана 07.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00037 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00037

 • Општинска управа општине Књажевац дана 07.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00043 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00043

 • Општинска управа општине Књажевац дана 07.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00046 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00046

 • Општинска управа општине Књажевац дана 07.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00048 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00048

 • Општинска управа општине Књажевац дана 07.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00051 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00051

 • Општинска управа општине Књажевац дана 07.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00055 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00055

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00041 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00041

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-000169 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00169

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00044 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00044

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00241 од 01.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00241

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00242 од 04.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00242

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00207 од 01.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00207

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00172 од 01.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00172

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00039 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00039

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00168 од 05.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00168

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00244 од 05.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00244

 • Општинска управа општине Књажевац дана 19.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00609 од 18.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00609

 • Општинска управа општине Књажевац дана 19.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00033 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00033

 • Општинска управа општине Књажевац дана 19.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00038 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00038

 • Општинска управа општине Књажевац дана 19.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00036 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00036

 • Општинска управа општине Књажевац дана 19.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00056 од 12.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00056

 • Општинска управа општине Књажевац дана 19.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00212 од 12.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00212

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00040 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00040

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00032 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00032

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00045 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00045

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00042 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00042

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00171 од 14.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00171

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-11/2019-00006 од 18.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-11/2019-00006

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00173 од 21.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00173

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00178 од 21.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00178
 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00216 од 20.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00216

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00630 од 26.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00630

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00629 од 26.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00629

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00628 од 26.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00628

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00627 од 26.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00627

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00626 од 26.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00626

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00625 од 26.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00625

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00631 од 27.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00631

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00633 од 27.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00633

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00632 од 27.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00632

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00175 од 28.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00175

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00179 од 28.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00179

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00225 од 29.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00225

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00263 од 02.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00263

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00638 од 03.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00638

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00639 од 03.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00639

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00640 од 03.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00640

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00641 од 03.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00641

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00642 од 03.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00642

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00644 од 09.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00644

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00645 од 09.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00645

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00646 од 09.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00646

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00647 од 09.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00647

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00648 од 09.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00648

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00649 од 09.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00649

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00650 од 10.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00650

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00651 од 10.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00651

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00652 од 11.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00652

 • Општинска управа општине Књажевац дана 13.12.2019. године објављује Решење бр. 201-29/2019-07 од 02.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-29/2019-07

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00237 од 09.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00237

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00265 од 03.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00265

 • Општинска управа општине Књажевац дана 18.12.2019. године објављује Записник бр. 501-86/2019-08 од 26.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 501-86/2019-08

 • Општинска управа општине Књажевац дана 18.12.2019. године објављује Записник бр. 501-102/2019-08 од 26.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 501-102/2019-08

 • Општинска управа општине Књажевац дана 18.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00269 од 09.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00269

 • Општинска управа општине Књажевац дана 18.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00270 од 09.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00270

 • Општинска управа општине Књажевац дана 23.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00240 од 13.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00240

 • Општинска управа општине Књажевац дана 23.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00188 од 17.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00188

 • Општинска управа општине Књажевац дана 23.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00179 од 17.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00179

 • Општинска управа општине Књажевац дана 23.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00059 од 09.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00059

 • Општинска управа општине Књажевац дана 23.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00275 од 09.17.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00275

 • Општинска управа општине Књажевац дана 23.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00057 од 09.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00057

 • Општинска управа општине Књажевац дана 23.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00176 од 02.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00176

 • Општинска управа општине Књажевац дана 25.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00665 од 24.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00665

 • Општинска управа општине Књажевац дана 25.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00666 од 24.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00666

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00246 од 26.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00246

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00252 од 31.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00251

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2020-00001 од 03.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00001

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.01.2020. године објављује Решење бр. 355-216/2019-08 од 25.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 355-216/2019-08

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2020-00001 од 03.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2020-00001

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2020-00001 од 10.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2020-00001

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2020-00002 од 10.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2020-00002

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2020-00004 од 10.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2020-00004

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-11/2020-00001 од 03.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-11/2020-00001

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00249 од 30.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00249

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2020-00003 од 10.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2020-00003

 • Општинска управа општине Књажевац дана 24.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2020-00008 од 15.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2020-00008

 • Општинска управа општине Књажевац дана 29.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2020-00020 од 24.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2020-00020

 • Општинска управа општине Књажевац дана 31.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2020-00011 од 29.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00011

 • Општинска управа општине Књажевац дана 31.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2020-00022 од 27.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2020-00022

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00057 од 03.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00057

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00058 од 03.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00058

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00059 од 03.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00059

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2020-00015 од 20.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2020-00015

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2020-00010 од 27.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2020-00010

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00018 од 28.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00018

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00021 од 29.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00021

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00024 од 30.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00024

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2020-00014 од 04.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00014

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2020-00007 од 03.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2020-00007

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00028 од 03.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00028

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-49/2020-00001 од 31.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-49/2020-00001

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2020-00013 од 03.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00013

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00093 од 20.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00093

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00094 од 20.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00094

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00095 од 21.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00095

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00096 од 21.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00096

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00097 од 21.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00097

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00098 од 21.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00098

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00031 од 13.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00031

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2020-00009 од 11.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2020-00009

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00030 од 11.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00030

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-11/2020-00002 од 19.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-11/2020-00002

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00032 од 13.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00032

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00036 од 21.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00036

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2020-00020 од 20.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00020

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2020-00018 од 11.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00018

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00042 од 26.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00042

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2020-00013 од 26.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2020-00013

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2020-00040 од 24.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2020-00040

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.03.2020. године објављује ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ бр. 355/1-13/2020-08 од 11.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 355/1-13/2020-08

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00045 од 28.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00045

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00051 од 04.03.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00051

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2020-00012 од 04.03.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2020-00012

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00062 од 06.03.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00062

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2020-00028 од 05.03.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00028

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2020-00027 од 02.03.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00027

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2020-00026 од 02.03.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00026

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2020-00024 од 28.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00024

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2020-00014 од 26.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2020-00014

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2020-00011 од 26.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2020-00011

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00040 од 26.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00040

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00063 од 09.03.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00063

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2020-00012 од 26.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2020-00012

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2020-00025 од 02.03.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00025

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00070 од 12.03.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00070

 • Општинска управа општине Књажевац дана 22.04.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2020-00060 од 30.03.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2020-00060

 • Општинска управа општине Књажевац дана 22.04.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2020-00062 од 30.03.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2020-00062

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2020-00076 од 27.04.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2020-00076

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2020-00080 од 28.04.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2020-00080

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00211 од 05.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00211

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00212 од 05.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00212

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00213 од 05.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00213

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00214 од 05.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00214

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00215 од 05.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00215

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00216 од 05.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00216

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00217 од 05.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00217

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00218 од 05.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00218

 • Општинска управа општине Књажевац дана 18.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00035 од 12.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00035

 • Општинска управа општине Књажевац дана 18.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00040 од 14.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00040

 • Општинска управа општине Књажевац дана 18.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00087 од 12.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00087

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00093 од 18.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00093

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00098 од 25.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00098

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00104 од 25.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00104

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00110 од 25.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00110

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00044 од 18.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00044

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00047 од 27.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00047

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00023 од 19.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-00023

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00021 од 18.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-00021

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00095 од 22.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00095

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00047 од 27.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00047

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00051 од 28.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00051

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00057 од 02.06.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00057

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00105 од 25.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00105

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00055 од 30.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00055

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00109 од 02.06.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00109

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00059 од 04.06.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00059

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00062 од 05.06.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00062

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00119 од 05.06.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00119

 • Општинска управа општине Књажевац дана 02.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00078 од 26.06.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00078

 • Општинска управа општине Књажевац дана 02.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00043од 05.06.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-00043

 • Општинска управа општине Књажевац дана 02.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00120 од 23.06.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00120

 • Општинска управа општине Књажевац дана 02.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00121 од 05.06.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00121

 • Општинска управа општине Књажевац дана 07.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00123 од 29.06.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00123

 • Општинска управа општине Књажевац дана 07.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00122 од 25.06.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00122

 • Општинска управа општине Књажевац дана 07.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00126 од 02.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00126

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00139 од 07.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00139

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00128 од 06.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00128

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00129 од 06.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00129

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00081 од 06.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00081

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00084 од 08.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00084

 • Општинска управа општине Књажевац дана 24.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00131 од 09.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00131

 • Општинска управа општине Књажевац дана 24.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00079 од 01.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00079

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Обавештење за допуну захтева бр. 201-7/2020-07 од 10.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-7/2020-07

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00095 од 03.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00095

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00153 од 31.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00153

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00152 од 31.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00152

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00056 од 13.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-00056

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00090 од 17.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00090

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00137 од 21.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00137

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-49/2020-00002 од 17.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-49/2020-00002

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-32/2020-00017 од 17.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-32/2020-00017

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00088 од 15.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00088

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00149 од 05.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00149

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00063 од 03.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-00063

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00092 од 29.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00092

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00159 од 06.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00159

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00162 од 10.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00162

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00154 од 04.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00154

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00151 од 10.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00151

 • Општинска управа општине Књажевац дана 02.10.2020. године објављује Решење бр. 201-7/2020-07 од 18.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-7/2020-07

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00158 од 17.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00158

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00070 од 18.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-00070

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00064 од 10.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-000064

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-36/2020-00002 од 11.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2020-000002

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00158 од 17.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-000158

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00072 од 24.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-000072

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00071 од 24.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-000071

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00165 од 20.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00165

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00166 од 20.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00166

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00159 од 19.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00159

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00104 од 01.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00104

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00172 од 02.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00172

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00171 од 02.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00171

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00105 од 02.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00105

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00172 од 01.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00172

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00101 од 26.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00101

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00107 од 04.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00107

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00179 од 07.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00179

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00180 од 11.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00180

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00183 од 14.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00183

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00181 од 11.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00181

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00177 од 07.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00177

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00184 од 16.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00184

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00110 од 17.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00110

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00188 од 18.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00188

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00189 од 18.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00189

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00187 од 18.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00187

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00199 од 23.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00199

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00200 од 23.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00200

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-36/2020-00003 од 24.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2020-000003

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00206 од 28.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00206

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00112 од 22.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00112

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-44/2020-00003 од 28.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-44/2020-00003

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00116 од 25.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00116

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-32/2020-00018 од 30.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-32/2020-00018

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 09.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00191 од 21.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00191

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 09.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00209 од 05.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00209

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 09.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00210 од 05.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00210

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 09.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00086 од 05.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-00086

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 09.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00201 од 05.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00201

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00120 од 01.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00120

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00213 од 09.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00213

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00126 од 12.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00126

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00125 од 09.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00125

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00202 од 05.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00202

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00215 од 09.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00215

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-11/2020-00004 од 09.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-11/2020-00004

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00085 од 02.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-00085

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00207 од 02.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00207

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-25/2020-00001 од 05.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-25/2020-00001

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00088 од 08.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-00088

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00204 од 08.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00204

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00121 од 01.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00121

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 21.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00209 од 13.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00209

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 21.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00211 од 15.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00211

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00111 од 21.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00111

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00191 од 21.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00191

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00084 од 22.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-00084

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00213 од 16.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00213

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.11.2020. године објављује Решење бр. 04-3/2020-07 од 26.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 04-3/2020-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00221 од 20.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00221

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00131 од 20.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00131

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-32/2020-00021 од 26.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-32/2020-00021

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00218 од 26.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00218

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00221 од 27.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00221

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 12.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-32/2020-00019 од 26.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-32/2020-00019

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 12.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00132 од 21.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00132

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 12.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00133 од 22.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00133

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 20.11.2020. године објављује Решење бр. 04-4/2020-07 од 16.11.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 04-4/2020-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 20.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00229 од 05.11.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00229

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 20.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-32/2020-00022 од 29.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-32/2020-22

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 20.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00139 од 09.11.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00139

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 20.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00233 од 12.11.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00233

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 20.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00232 од 10.11.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00232

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.11.2020. године објављује Решење бр. 501-84/2020-08 од 16.11.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 501-84/2020-08

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.11.2020. године објављује Обавештење бр. 501-84/2020-08 од 16.11.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 501-84/2020-08

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 21.12.2020. године објављује Решење бр. 201-16/2020-07 од 14.11.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-16/2020-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00268 од 21.11.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00268

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00274 од 30.11.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00274

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00003 од 04.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/202-00003

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00004 од 04.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/202-00004

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00007 од 08.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/202-00007

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00008 од 11.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/202-00008

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00011 од 11.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/202-00011

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00004 од 11.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/202-00004

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00261 од 24.12.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00261

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00265 од 28.12.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00265

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00007 од 14.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/202-00007

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00006 од 13.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/202-00006

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00014 од 15.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/202-00014

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.01.2021. године објављује Обавештење бр. 355-64/2020-08 од 14.12.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 355-64/2020-08

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 27.01.2021. године објављује Обавештење бр. 355-106/2020-08 од 31.12.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 355-106/2020-08

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2021. године објављује Обавештење бр. 072-208-06/2021-00009 од 22.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2021-00009

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2021. године објављује Обавештење бр. 072-208-02/2021-00012 од 21.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2021-00012

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2021. године објављује Обавештење бр. 072-208-06/2021-00008 од 21.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2021-00008

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2021. године објављује Обавештење бр. 072-208-02/2021-00009 од 20.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2021-00009

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2021. године објављује Обавештење бр. 072-208-01/2021-00013 од 12.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2021-00013

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2021. године објављује Обавештење бр. 072-208-02/2021-00003 од 13.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2021-00003

 • Oпштина Књажевац дана 24.02.2021. године објављује Позив бр. 401-85/2020-02 од 12.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 401-85/2020-02

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.02.2021. године објављује Обавештење бр. 072-208-01/2021-00021 од 27.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2021-00021

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 09.02.2021. године објављује Обавештење бр. 072-208-01/2025-00021 од 01.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2021-00025

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 09.02.2021. године објављује Обавештење бр. 072-208-02/2021-00019 од 01.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2021-00019

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.03.2021. године објављује Решење бр. 072-208-36/2021-00003 од 12.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2021-00003

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.03.2021. године објављује Решење бр. 072-208-36/2021-00007 од 12.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2021-00007

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.03.2021. године објављује Решење бр. 072-208-36/2021-00009 од 12.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2021-00009

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.03.2021. године објављује Решење бр. 072-208-36/2021-00022 од 12.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2021-00022

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.03.2021. године објављује Решење бр. 072-208-36/2021-00068 од 13.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2021-00068

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.03.2021. године објављује Решење бр. 072-208-36/2021-00103 од 14.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2021-00103

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.03.2021. године објављује Решење бр. 072-208-36/2021-00158 од 02.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2021-00158

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.03.2021. године објављује Решење бр. 072-208-36/2021-00159 од 02.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2021-00159

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00020 од 25.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2021-00020

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00023 од 02.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00023

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00024 од 02.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00024

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00025 од 02.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00025

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00027 од 05.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00027

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00034 од 11.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00034

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-36/2021-00180 од 14.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2021-00180

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-36/2021-00181 од 14.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2021-00181

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00030 од 19.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-02/2025-00030

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00031 од 22.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-02/2025-00031

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00047 од 22.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00047

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00037 од 23.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00037

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00048 од 24.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00048

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00033 од 24.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-02/2025-00033

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00034 од 26.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-02/2025-00034

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00052 од 24.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00052

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00046 од 02.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00046

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00038 од 02.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-02/2025-00038

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00053 од 02.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00053

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00162 од 03.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00162

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00163 од 03.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00163

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00164 од 03.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00164

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00165 од 03.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00165

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00048 од 03.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00048

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00040 од 04.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-02/2025-00040

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-32/2021-00001 од 08.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-32/2025-00001

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-32/2021-00002 од 09.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-32/2025-00002

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00056 од 10.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00056

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00043 од 12.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-02/2025-00043

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00057 од 15.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00057

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00058 од 16.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00058

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00060 од 18.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00060

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00061 од 19.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00061

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00062 од 19.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00062

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-06/2021-00026 од 24.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-06/2025-00026

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00062 од 24.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00062

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00064 од 29.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00064

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00066 од 29.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00066

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00065 од 29.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00065

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00069 од 30.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00069

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00080 од 06.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00080

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00081 од 06.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00081

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 27.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00265 од 27.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00265

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 27.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00266 од 27.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00266

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 27.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00267 од 27.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00267

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 27.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00268 од 27.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00268

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 27.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00269 од 27.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00269

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00270 од 28.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00270

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00271 од 28.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00271

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00272 од 28.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00272

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00273 од 28.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00273

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00274 од 28.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00274

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00275 од 29.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00275

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00276 од 29.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00276

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00277 од 29.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00277

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00282 од 06.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00282

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00283 од 06.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00283

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00284 од 06.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00284

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00285 од 06.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00285

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00286 од 06.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00286

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00287 од 06.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00287

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00288 од 06.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00288

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00289 од 07.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00289

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00290 од 07.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00290

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 11.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00293 од 11.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00293

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 11.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00294 од 11.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00294

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 11.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00295 од 11.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00295

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 11.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00296 од 11.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00296

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 11.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00297 од 11.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00297

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 11.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00298 од 11.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00298

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 11.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00299 од 11.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00299

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00071 од 12.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00071

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00075 од 15.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00075

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00076 од 15.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00076

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00077 од 15.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00077

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00079 од 16.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00079

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00084 од 21.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00084

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00053 од 08.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-02/2025-00053

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00060 од 15.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-02/2025-00060

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00085 од 07.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00085

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00090 од 08.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00090

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00091 од 08.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00091

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00097 од 13.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00097

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00098 од 13.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00098

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 10.06.2021. године објављује Решење бр. 356-12/2021-08 од 28.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  356-12/2021-08

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 26.07.2021. године објављује Решење бр. 04-1/2021-07 од 12.07.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  04-1/2021-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.09.2021. године објављује Решење бр. 312-133/2021-06 од 24.08.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  312-133/2021-06

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 12.10.2021. године објављује Записник бр. 355/1-18/2021-08 од 15.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  355/1-18-1/2021-08

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 12.10.2021. године објављује Решење бр. 355/1-18/2021-08 од 15.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  355/1-18-1/2021-08

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 12.10.2021. године објављује Прекршајни налог бр. 355/1-18/2021-08 од 17.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 355/1-18/2021-08

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 12.10.2021. године објављује Прекршајни налог бр. 355/1-18-1/2021-08 од 17.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  355/1-18-1/2021-08

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 20.10.2021. године објављује Решење налог бр. 183-00-00613/2020-13 од 01.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  183-00-00613/2020-13

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.11.2021. године објављује Решење налог бр. 201-20/2021-07 од 10.11.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  201-20/2021-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 26.11.2021. године објављује Обавештење бр. 201-19/2021-07 од 10.11.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  201-19/2021-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.12.2021. године објављује Решење налог бр. 355-136/2021-08 од 21.10.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  355-136/2021-08

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.12.2021. године објављује Обавештење бр. 07-9/2019-09 од 25.11.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  07-9/2019-09

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2021. године објављује Решење налог бр. 201-19/2021-07 од 06.12.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-19/2021-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2021. године објављује Решење налог бр. 201-19/2021-07 од 07.12.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-21/2021-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.01.2022. године објављује Решење налог бр. 203-7/2021-07 од 07.12.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 203-7/2021-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.04.2022. године објављује Решење налог бр. 201-7/2022-07 од 01.04.2022.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-7/2022-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 08.06.2022. године објављује Позив за допуну поднеска бр. 201-2/2022-07 од 26.05.2022.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-7/2022-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 18.07.2022. године објављује Обавештење бр. 201-13/2022-07 од 21.06.2022.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-13/2022-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.08.2022. године објављује Решење бр. 201-2/2022-07 од 18.07.2022.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-2/2022-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.08.2022. године објављује Решење бр. 201-13/2022-07 од 02.08.2022.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-13/2022-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.09.2022. године објављује Допуну захтева бр. 04-13/2022 од 16.06.2022.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 04-13/2022

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 31.10.2022. године објављује Решење захтева бр. 04-12/2022-07 од 30.09.2022.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 04-12/2022-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.11.2022. године објављује Решење захтева бр. 201-21/2022-07 од 07.11.2022.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-21/2022-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.04.2023. године објављује Решење захтева бр. 201-14/2023-07 од 27.03.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-14/2023-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 27.06.2023. године објављује Решење захтева бр. 553-76/2021-09 од 27.12.2022.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 553-76/2021-09

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 18.09.2023. године објављује одговор на захтев бр. 200-8/2023-07 од 10.08.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 200-8/2023-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.09.2023. године објављује Обавештење бр. 201-30/2023-07 од 20.09.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-30/2023-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 24.10.2023. године објављује Решење на захтев бр. 201-23/2023-07 од 11.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-23/2023-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 24.10.2023. године објављује Изјашњење на допис бр. 410-1/2023-02 од 10.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 410-1/2023-02

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 27.10.2023. године објављује Изјашњење на допис бр. 201-30/2023-02 од 23.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-30/2023-02

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00231 од 06.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00231

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2023-00183 од 08.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2023-00183

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2023-00184 од 08.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2023-00184

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2023-00076 од 16.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2023-00076

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2023-00079 од 24.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2023-00079

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2023-00082 од 01.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2023-00082

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00234 од 08.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00234

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00481 од 14.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00481

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00482 од 15.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00482

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00483 од 16.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00483

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 21.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00484 од 20.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00484

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-0045 од 21.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00485

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00486 од 21.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00486

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00487 од 21.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00487

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00488 од 23.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00488

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 24.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00489 од 24.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00489

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00490 од 28.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00490

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00490 од 28.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00491

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00492 од 28.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00492

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00493 од 28.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00493

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00494 од 29.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00494

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 30.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00495 од 30.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00495

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 01.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00496 од 01.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00496

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 01.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00497 од 01.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00497

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2023-00023 од 30.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2023-00023

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2023-00024 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2023-00024

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2023-00025 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2023-00025

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2023-00026 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2023-00026

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00157 од 02.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00157

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00159 од 09.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00159

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00160 од 09.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00160

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00163 од 19.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00163

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00168 од 30.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00168

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2023-00084 од 06.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2023-00084

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2023-00085 од 06.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2023-00085

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00175 од 10.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00175

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00243 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00243

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00244 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00244

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00246 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00246

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00177 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00177

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2023-00188 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2023-00188

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2023-00204 од 15.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2023-00204

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00182 од 20.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00182

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00261 од 23.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00261

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00188 од 27.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00188

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00190 од 27.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00190

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.12.2023. године објављује Решење бр. 040-23/2023-07 од 08.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 040-23/2023-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-37/2023-000006 од 30.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-37/2023-000006

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00263 од 25.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00263

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00270 од 01.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00270

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00498 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00498

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00499 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00499

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00500 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00500

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00501 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00501

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00502 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00502

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00503 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00503

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00504 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00504

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00505 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00505

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00506 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00506

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00507 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00507

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00508 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00508

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00509 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00509

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00510 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00510

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00511 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00511

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00512 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00512

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00513 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00513

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00514 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00514

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00515 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00515

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00516 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00516

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00517 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00517

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00518 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00518

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00519 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00519

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00520 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00520

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00521 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00521

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00522 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00522

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00523 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00523

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00524 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00524

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00525 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00525

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00526 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00526

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00527 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00527

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00528 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00528

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00529 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00529

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00530 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00530

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00531 од 20.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00531

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00532 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00532

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00533 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00533

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00534 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00534

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00535 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00535

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00536 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00536

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00537 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00537

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00538 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00538

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00539 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00539

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00540 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00540

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00541 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00541

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00542 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00542

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00543 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00543

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00544 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00544

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00545 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00545

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00546 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00546

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00547 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00547

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00548 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00548

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00549 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00549

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 25.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00550 од 25.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00550

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 25.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00551 од 25.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00551

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 26.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00552 од 26.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00552

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 26.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00553 од 26.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00553

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 26.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00554 од 26.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00554

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00278 од 20.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00278

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2023-00101 од 20.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2023-00101

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2023-00103 од 20.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2023-00103

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00196 од 20.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00196

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00200 од 20.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00200

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00201 од 20.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00201

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00206 од 20.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00206

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00208 од 20.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00208

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2023-00208 од 20.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00208

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2023-00209 од 21.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00209

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2023-00210 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00210

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00555 од 28.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00555

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00556 од 28.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00556

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 03.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00557 од 29.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00557

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 03.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00284 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00284

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 03.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00001 од 03.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00001

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 03.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00002 од 03.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00002

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00003 од 04.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00003

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00004 од 04.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00004

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00005 од 04.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00005

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00006 од 04.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00006

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00007 од 04.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00007

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00008 од 04.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00008

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00009 од 05.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00009

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00010 од 05.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00010

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2024-00011 од 05.01.2024.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2024-00011
logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search