Јавно достављање члан 78. Закона о општем управном поступку

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.04.2023. године објављује Решење захтева бр. 201-14/2023-07 од 27.03.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-14/2023-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 18.09.2023. године објављује одговор на захтев бр. 200-8/2023-07 од 10.08.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 200-8/2023-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.09.2023. године објављује Обавештење бр. 201-30/2023-07 од 20.09.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-30/2023-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 24.10.2023. године објављује Решење на захтев бр. 201-23/2023-07 од 11.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-23/2023-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 24.10.2023. године објављује Изјашњење на допис бр. 410-1/2023-02 од 10.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 410-1/2023-02

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 27.10.2023. године објављује Изјашњење на допис бр. 201-30/2023-02 од 23.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-30/2023-02

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00231 од 06.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00231

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2023-00183 од 08.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2023-00183

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2023-00184 од 08.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2023-00184

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2023-00076 од 16.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2023-00076

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2023-00079 од 24.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2023-00079

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2023-00082 од 01.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2023-00082

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00234 од 08.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00234

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00481 од 14.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00481

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00482 од 15.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00482

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00483 од 16.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00483

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 21.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00484 од 20.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00484

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-0045 од 21.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00485

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00486 од 21.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00486

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00487 од 21.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00487

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00488 од 23.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00488

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 24.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00489 од 24.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00489

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00490 од 28.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00490

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00490 од 28.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00491

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00492 од 28.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00492

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00493 од 28.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00493

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00494 од 29.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00494

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 30.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00495 од 30.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00495

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 01.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00496 од 01.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00496

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 01.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00497 од 01.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00497

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2023-00023 од 30.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2023-00023

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2023-00024 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2023-00024

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2023-00025 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2023-00025

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2023-00026 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2023-00026

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00157 од 02.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00157

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00159 од 09.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00159

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00160 од 09.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00160

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00163 од 19.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00163

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00168 од 30.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00168

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2023-00084 од 06.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2023-00084

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2023-00085 од 06.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2023-00085

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00175 од 10.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00175

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00243 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00243

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00244 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00244

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00246 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00246

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00177 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00177

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2023-00188 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2023-00188

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2023-00204 од 15.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2023-00204

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00182 од 20.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00182

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00261 од 23.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00261

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00188 од 27.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00188

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00190 од 27.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00190

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.12.2023. године објављује Решење бр. 040-23/2023-07 од 08.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 040-23/2023-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-37/2023-000006 од 30.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-37/2023-000006

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00263 од 25.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00263

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00270 од 01.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00270

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00498 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00498

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00499 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00499

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00500 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00500

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00501 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00501

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00502 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00502

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00503 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00503

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00504 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00504

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00505 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00505

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00506 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00506

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00507 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00507

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00508 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00508

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00509 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00509

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00510 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00510

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00511 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00511

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00512 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00512

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00513 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00513

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00514 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00514

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00515 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00515

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00516 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00516

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00517 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00517

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00518 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00518

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00519 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00519

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00520 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00520

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00521 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00521

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00522 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00522

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00523 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00523

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00524 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00524

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00525 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00525

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00526 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00526

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00527 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00527

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00528 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00528

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00529 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00529

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00530 од 19.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00530

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00531 од 20.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00531

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00532 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00532

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00533 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00533

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00534 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00534

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00535 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00535

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00536 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00536

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00537 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00537

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00538 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00538

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00539 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00539

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00540 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00540

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00541 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00541

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00542 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00542

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00543 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00543

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00544 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00544

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00545 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00545

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00546 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00546

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00547 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00547

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00548 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00548

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00549 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00549

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 25.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00550 од 25.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00550

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 25.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00551 од 25.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00551

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 26.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00552 од 26.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00552

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 26.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00553 од 26.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00553

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 26.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00554 од 26.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00554

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00278 од 20.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00278

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2023-00101 од 20.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2023-00101

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2023-00103 од 20.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2023-00103

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00196 од 20.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00196

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00200 од 20.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00200

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00201 од 20.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00201

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00206 од 20.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00206

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00208 од 20.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00208

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2023-00208 од 20.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00208

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2023-00209 од 21.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00209

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2023-00210 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00210

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00555 од 28.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00555

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00556 од 28.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00556

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 03.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00557 од 29.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00557

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 03.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00284 од 22.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00284

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2023-00212 од 25.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2023-00212

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00198 од 20.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00198

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2024. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00203 од 20.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00203

 

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search