На основу члана 173. ст 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама  локалне самоуправе  („Сл. гласник РС“, број 21/16, 113/17, 113/17 –др. закон, 95/18 и 114/21) и члана  51.  Статута општине Књажевац –Пречишћени текст  (“Сл. лист општине Књажевац“, број 6/19), Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној дана 13.07.2022. године, доноси РЕШЕЊЕ које у целини можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search