Текуће јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 404/1-41/2019-02 су радови - Грађевинско занатски радови на уређењу бине и помоћног објекта Гургусовачке куле
Назив и шифра из општег речника набавки: 45200000-радови на објектима или деловима објеката високоградње или нискоградње

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Одлуку о обустави поступка можете преузети овде.

Одуку о обустави поступка можете преузети овде.

Обавештење о додели уговора можете преузети овде.

Предмет јавне набавке су радови на изградњи водовода у Штитарцу и реконструкција водовода у Кренти.
Назив и шифра из општег речника набавки: 45240000 - Радови на изградњи хидрограђевинских објеката.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search