Заштита животне средине

На основу Закона о процени утицаја Пројекта на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), и на основу захтева носиоца Пројекта, од стране Одељења за општу управу и скупштинске послове општине Књажевац,


ДАТЕ САГЛАСНОСТИ
на Студију о процени утицаја за


1. Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за Пројекат откупно-сабирни центар секундарних сировина СТР „ЧЕЛИК-КОМЕРЦ“ Књажевац,на кп.бр.3140/2 КО Књажевац, маја 2007. године.

2. Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за Пројекат откупно-сабирни центар секундарних сировина ТР „БОГДА-ЛАНД“ Књажевац,на кп.бр.3733 i 3732/1 КО Књажевац, јул 2007. године.

3. Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за Пројекат откупно сабирни центар секундардних сировина ДОО „СИРОВИНА“ Књажевац, на кп.бр. 1250 КО Књажевац, априла 2008. године.

4. Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за Пројекат реконструкција и пренамена дела постојеће хале у објекат за прозиводњу воћних и чоколадних прелива ДОО „ДЕСИНГ“ Београд, на кп.бр. 21 и 23 КО Књажевац, августа 2008. године.

5. Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за Пројекат откупно-сабирни центар секундарних сировина ДОО „МАРАК“ Књажевац, на кп.бр. 7358 КО Књажевац, новембра 2008. године.

6. Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину за Пројекат производни погон за производњу кранова и топловодних котлов за централно грејање ДОО „КРАН-ИНЖЕЊЕРИНГ“ Књажевац, на кп.бр. 2269 КО Књажевац, јул 2009. године.

7. Студија о процени утицаја на животну средину Пројекта Бензинска станица ЗТР “ГАС-ОИЛ“ Ресник ,Сокобања,  на кп бр. 3420/3 КО Књажевац јун 2010 год.

8. Студија о процени утицаја на животну средину Пројекта Радио базне станице мобилне телефоније „Велики Голаш „ ЗА38, на кп бр. 3279 КО Понор, октобар, 2010 год.

9. Студија о процени утицаја на животну средину Пројекта Откупно сабирни центар секундарних сировина ТР „БОГДА -ЛАНД“, на кп бр. 3279 КО Понор, новембар, 2010 год.

10. Студија о процени утицаја на животну средину Пројекта Откупно сабирни центар секундарних сировина ДОО „Антонио комерц“ Књажевац , на кп бр. 3373 КО Књажевац, октобар, 2012,


ДОНЕТE ОДЛУКЕ O ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

Пројекат комплекс за прераду воћа који се састоји од линије за припрему и линије за топлу обраду и хладњаче, носилац пројекта D.O.O„VENUS“ Knjaževa, на кп.бр.3343/26 ко Књажевац, октобар, 2007год.

 

ДОНЕТE ОДЛУКE О ОДРЕЂИВАЊУ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ

Пројекат комплекс за прераду воћа који се састоји од линије за припрему и линије за топлу обраду и хладњаче, носилац пројекта  D.O.O„VENUS“ Knjaževa, на кп.бр.3343/26 KO Књажевац, јул, 2008год.

 

ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦ

 

1. Пројекат ,производња фурнира носилац пројекта„NJ KOMPANIJA“ D.O.O KNJAŽEVAC, на кп. бр.1644/1 КО Орешац, октобар, 2007год.

2. Пројекат, радионица за израду гумено – металне робе, носилац пројекта  СЗР „УНИКАТ“, на кп. бр. 2011/3 КО Књажевац, новембар, 2007год.

3.Пројекат Стовариште грађевинског материјала, носилац пројекта, СТР“Сана“- Трандафиловић Божана, Књажевац, на кп, бр.3462/2 КО Књажевац, фебруара 2008 год.

4.Пројекат преносиви метеоролошки стуб за мерење метеоролошких параметара, Институт за нуклллллеарне науке „Винча“ на кп. бр. 6658 КО Јаловик Извор, општина Књажевац, фебруар 2009. год.

5.Пројекат Реконструкција и дограња „Гургусовачке куле“, носилац пројекта општина Књажевац, накп. бр. 1096/2 КО Књажевац, новембар, 2009год.

ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА

СА МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНИМА

1. Пројекат комплекс за прераду воћа који се састоји од линије за припрему и линије за топлу обраду и хладњаче, носилац пројекта  „VENUS“ Књажевац, на кп.бр.3343/26 ко Књажевац, јул, 2008год.

2.  Пројекат доградње станице за TNG на BS Књажевац уграднјом резервоара капацитета 30м3, носилац пројекта  „NIS“ NOVI SAD, на кп. бр. 6741 KO Kњажевац, фебруар 2010.год.

3.  Пројекат Економски објекат сточне стаје са сеником за овце, носилац пројекта Милошевић Наталија, Дебелица, на кп. бр. 2085 КО Дебелица,  новембра, 2010 год.

4. Пројекат управљања неопасним комуналним отпадом ( ПЕТ ), носилац пројекта ЈКП“Стандард“ Књажевац, на кп. бр. 3462/1 КО Књажевац,фебруар 2011год.

5. Пројекат Силос за складиштење жита , носилац пројекта „VESPERD“ D.O.O BEOGRAD. RJ. DEBELIČKI MLIN NA KP. BR. 2431KO Дебелица, фебруар, 2011

6. Пројекат узгој товних пилића капацитета од 1000 до 5000 места за бројлере, носилац пројекта Горан Ивковић, на кп. бр. 2401 КО  Горња Каменица, март 2011 год.

7. Пројекат  Базна радио станица мобилне телефоније  „KALNA 2“ - ZA43 , носилац пројекта „Телеком Србија“ АД. Нови Београд, на кп. бр. 8316 КО Кална,  април, 2011 год.

8. Пројекат  Базна радио станица мобилне телефоније  „ZA TUPIŽNICA NI4223 -01 , носилац пројекта „VIP-MOBILE“ D.O.O.на кп. бр.299/1 КО Бучје,  септембар, 2011  год.

9. Пројекат  Базна радио станица мобилне телефоније  „ZA  Knjaževac brdo NI4111 -01“носилац пројекта „VIP-MOBILE“ D.O.O. , на кп. бр.3212/2 КО Књажевац,  октобар , 2011  год.

10. Пројекат  Базна радио станица мобилне телефоније  „ZA MINIĆEVO NI4110 -01“ ,носилац пројекта „VIP-MOBILE“ D.O.O. на кп. бр.2980 КО Витковац,  октобар, 2011  год.

11. Пројекат Доградња и реконструкција фискултурне сале Техничке школе , носилац пројекта Техничка школана, кп. бр.803 КО Књажевац, фебруар, 2012. год.

12. Пројекат  Базна радио станица мобилне телефоније  „Podvis“ ,носиоц пројекта „ TELLENOR“ d.o.o``1,   год.на кп. бр. 3243/1 КО Ргоште, октобар, 2012 год.

13. Пројекат  Базна станица мобилне телефоније  „KALNA“ ,  носилац пројекта „ TELENOR“ d.o.o, на кп. бр.7894 /1КО Кална, јул, 2012 год.

14. Пројекат управљања неопасним комуналним отпадом ( папир, картон, стакло. Пластика и фолија), носилац пројекта ПР. „МИКИ И МАКИ“ Књажевац, на кп. бр. 7713КО књажевац, јул, 2013 год.

 

ПОСТУПАК У ТОКУ

О ОДЛУЧИВАЊУ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗА

 

1. Пројекат, складиштење и третман неопсног отпада, јестива уља и масти носилац пројекта D.O.O„ BIO-GOX“,SLATINA на кп. бр. 3602/1 КО слатина, општина Књажевац.

2. Пројекат реконструкције димног канла на објекту постројења за сагоревање и производњу водене паре, носилац пројекта Д.О.О“ЏЕРВИН“ КЊАЖЕВАЦ, ул. Карађорђева бр, 128.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search