Заштита животне средине

ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ
ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ИЗВОРИМА ЗАГАЂИВАЊА  РАЗЛИЧИТИХ ДЕЛАТНОСТИ


Поштовани,
Законом о заштити животне средине ( „Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09- др. закон, 43/011- одлука УС и 14/16) уређује се интегрисани систем заштите животне средине којим се  обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне средине. Загађивање животне средине јесте уношење загађујућих материја или енергије ( бука, вибрације, топлота, јонизујуће и нејонизујуће зрачење) у животну средину, изазвано људском делатношћу или природним процесима које има или може имати штетне последице на квалитет животне средине и здравље људи.
Обавештавамо Вас да је донет Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологија за врсте, начин и рокове прикупљања података („Сл. гласник РС“, бр. 91/10, 10/13 и 98/16) у складу са Законом о заштити животне средине.
Податке за локални регистар извора загађивања обавезни су да достављају у складу са чл. 7. Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологија за врсте, начин и рокове прикупљања података следећа лица:
- привредна друштва и друга правна лица и предузетници;
За достављање података потребно је да испуњавате услове о минималним граничним вредностима за извештавање у одговарајућим привредним делатностима као што је наведено у  Прилогу бр. 1 – Листа 2. -Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локални регистар загађивања.
За потребе израде регистра  прикупљају се подаци о:
- загађујућим материјама које се емитују  у животну средину, наведене у Прилогу бр. 2
- загађујућим материјама које се емитују  у ваздуху, наведене у Прилогу бр. 3 - Списак загађујућих материја које се емитују у ваздуху у зависности од делатности;
- загађујућим материјама које се емитују  у воде, наведене у Прилогу бр. 4 - Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности.

За потребе извештавања о отпаду достављају се подаци о количинама  и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се производи у постројењу делатности наведених у Прилогу 1.  Листа 2.
Обавезни сте да у складу са упутством које је израдила Агенција за заштиту животне Средине у електронској форми на рачунару попуните пет приложених образаца и доставите:
1. један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица , Општинској управи, Одељењу за општу управу и скупштинске послове, Ул. Милоша Обилића бр.1, 19350 Књажевац, контакт тел: 019/731-623; локал 129
2. један комплет образаца електронски на e-mail адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на компакт диску, без потписа и овере.

Подаци за Локални регистар се достављају на следећим обрасцима:

1) Образац бр.1. Општи подаци о извору загађивања;
2) Образац бр.2. Емисије у ваздуху;
3) Образац бр.3. Емисије у воде;
4) Образац бр.4. Емисије у земљиште;
5) Образац бр.5. Управљање отпадом.

Шифра места - погледати у Систематски списак насеља у РС
Рок за доставу података је најкасније до 31. марта, текуће године за податке из претходне године

Општина Књажевац, Општинска управа, Одељење за општу управу и скупштинске послове

 


 

2013. година

 

 

 

Назив предузећа

Адреса Предузећа

Постројење

Образац 1

Образац 2

Образац 3

Образац 4

Образац 5

Завод за васпитање деце и омладине, о.ш. Младост

 

Боре Станковића 62 и 60

 

 

Котлара

 

 

ДА

 

 

ДА

1/1

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

ДА“ значи да је обавеза извештавања испуњена за дати образац

 

НЕ“ значи да обавеза извештавања није испуњена за дати образац

 

-“ значи да не постоји обавеза извештавања за дати образац

 

 

 

Ознака нпр. „10/8“ (у колонама Образац 2, Образац 3 и Образац 4) представља број испуста или извора загађивања за које је требало доставити извештаје (10) / број испуста или извора загађивања за које је испуњена обавеза извештавања (8).

 

2016. година

 

 

 

Назив предузећа

Адреса Предузећа

Постројење

Образац 1

Образац 2

Образац 3

Образац 4

Образац 5

Falc East“

d.o.o.

 

Лоле Рибара 26

Котларница на чврсто гориво

 

ДА

 

ДА

 

1/1

 

-

 

-

 

-

Џервин“ Књажевац д.о.о.

 

 

Карађорђева 128

Котларница на чврсто гориво

 

ДА

 

ДА

 

1/1

 

-

 

-

 

-

Здравствени центар Књажевац

 

 

4. Јули бр.2

Котларница ЗЦ Књажевац

 

ДА

 

ДА

 

1/1

 

-

 

-

 

-

ЈКП „Топлана“

Књажевац

 

Љубице Павловић б.б.

Топловодни котао (течно гориво) и топловодни котао (чврсто гориво)

 

 

 

ДА

 

 

 

ДА

 

3/3

 

 

 

ДА

 

2/2

 

 

 

-

 

 

 

 

 

ДА

 

ОШ „Младост“ и Завод за васпитање деце и омладине, Књажевац

 

 

Боре Станковића 62 и 60

 

 

 

Котларница

 

 

 

 

ДА

 

 

 

 

 

 

ДА

 

1/0

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

ДА

 

1/0

Сербина д.о.о.

Књажевац

 

 

22. Децембар б.б.

 

Сербина

 

ДА

 

ДА

 

1/1

 

-

 

-

 

-

С.Ц.С. Плус д.о.о.

Подвис

 

Подвис б.б.

 

С.Ц.С. Плус

 

ДА

 

ДА

 

1/1

 

-

 

-

 

-

 

“ДА“ значи да је обавеза извештавања испуњена за дати образац

„НЕ“ значи да обавеза извештавања није испуњена за дати образац

„-“ значи да не постоји обавеза извештавања за дати образац


Ознака нпр. „10/8“ (у колонама Образац 2, Образац 3 и Образац 4) представља број испуста или извора загађивања за које је требало доставити извештаје (10) / број испуста или извора загађивања за које је испуњена обавеза извештавања (8).

 

 

Регистар за 2017.годину

Регистар за 2018.годину

Регистар за 2019.годину

Регистар за 2020.годину

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search