РЕШЕЊЕ о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Књажевац у 2024. години

На основу члана 26. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ број 92/2023), члана 25. Правилника  о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС,“ број 6/2024), члана 51. Статута општине Књажевац- пречишћен текст („Службени лист општине Књажевац“ број 6/2019), Одлуке о буџету општине Књажевац за 2024. годину (''Сл. лист општине Књажевац'', бр. 20/2023), Записника са прве седнице Комисије за оцену пројеката поднетих на Kонкурс за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања производње медијских садржаја за 2024. годину у Општини Књажевац, број 001406286 2024 од дана 16.04.2024. године, Предлога за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Књажевац у 2024. години, број 001406291 2024 од дана 16.04.2024. године, Општинско веће општине Књажевац, једногласно, на седници одржаној дана 23.04.2024. године доноси РЕШЕЊЕ о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Књажевац у 2024. години

Записник са прве седнице Комисије

Предлог за суфинансирање медијских пројекта

Образац 1а- ревидирана пријава

Образац 1а - буџет и ревидирани буџет

Образац 6

Образац 7

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search