Прелиминарнa ранг листa Светосавског конкурса "Будућност Књажевца" за школску 2023/2024

Комисија за спровођење поступка доделе једнократне новчане помоћи изузетним студентима  - Светосавске награде „Будућност Књажевца“ за  школску 2023/2024. годину објављује Прелиминарну ранг листу.
Студент има право приговора на предлог ранг листе у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на званичној интернет презентацији општине.
Приговор се подноси Општинском већу. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.
Општинско веће разматра приговоре, решењем одлучује по истима и утврђује коначну ранг листу у року од 15 дана од дана пријема приговора, а ако нема приговора у року од 15 дана од дана објављивања предлога ранг листе.
Коначна Ранг листа се објављује на огласној табли општине Књажевац и на званичној интернет презентацији општине www.knjazevac.ls.gov.rs.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search