Проглашена ванредна ситуације за део територије општине Књажевац

На основу члана 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 48. Статута општине Књажевац - Пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац“, број 6/2019), а на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације општине Књажевац број 823-1/2023-01 од 28.11.2023. године, председник општине Књажевац доноси, ОДЛУКУ о проглашењу ванредне ситуације за део територије општине Књажевац

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search