ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЊАЖЕВАЦ

На основу члана 4. ст. 8 и члана  83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, број 21/16, 113/17, 113/17 –др закон, 95/18 и 114/21), члана 28. Одлуке о Општинској управи Књажевац ( „Сл лист општине Књажевац“, број 28/16, 8/17, 18/19, 37/21 и 24/22), чланова 4., 5., 6., 7. и 8. Уредбе о спровођењу интерног и јавног  конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  (“Сл. гласник РС”, број 95/16 и 12/22), Кадровског плана у општини Књажевац за 2023. годину („Сл. лист општине Књажевац“, број 31/22)   и  Решења о попуњавању радних места у Општинској управи Књажевац спровођењем интерног конкурса, број 113-24/2023-03 од 19.09.2023. године, Општинска управа Књажевац, оглашава ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЊАЖЕВАЦ који у целини можете преузети овде

Образац 1

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search