РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. Закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), 24. став 3. члана 30. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019 ), члана 30. став 1. алинеја 13. Статута општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 6/2019- Пречишћен текст)  и члана 53. Одлуке о промени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног  предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац, („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 27/2016), Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној  29.12.2022. године, донела је РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац које у целини можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search