Цeнoвник кoмунaлних услугa

ЈКП "Стандард" Књажевац доставило је захтев да за давање сагласности на корекцију цена комуналних услуга.

Одредбама члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016) прописано је да уз захтев за давање сагласности вршилац комуналне делатности надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља образложење.
Јединица локалне самоуправе објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга, са образложењем, на огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке. У складу са напред наведеним, општина Књажевац објављује захтев за давање сагласности на ценовник комуналних услуга.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search