Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Књажевац

На основу члана 51. Статута општине Књажевац („Сл. Лист општине Књажевац- Пречишћен текст бр. 6/2019) и члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 17/22), Општинско веће општине  Књажевац, на седници одржаној  дана 13.07. 2022. године, доноси ОДЛУКУ о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији општине Књажевац и  расписује Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији општине Књажевац који можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search