РЕШЕЊЕ о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Књажевац у 2022. години

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ број 83/2014, 58/2015 и 12/2016- аутентично тумачење), члана 24. Правилника  о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС,“ број 16/2016 и 8/2017), члана 51. Статута општине Књажевац- пречишћен текст („Службени лист општине Књажевац“ број 6/2019), Одлуке о буџету општине Књажевац за 2022. годину (''Сл. лист општине Књажевац'', бр.37/2021 и 7/2022), Предлога Комисије за оцену пројеката поднетих на Kонкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у  области јавног информисања на територији Општине Књажевац у 2022. години и подношења предлога о расподели средстава, број 345-17/2022-02 од дана 20.05.2022. године, Привремени орган Општине Књажевац, одлучујући из надлежности Општинског већа општине Књажевац, на седници одржаној дана 24.05.2022. године доноси РЕШЕЊЕ о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Књажевац у 2022. години које можетеу целини преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search