КОНАЧНА ЛИСТА ИЗАБРАНИХ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА МЕРУ 1

На основу члана 27. Став 10. Одлуке о реализације активности из Програма коришћења средстава буџетског фонда за енергетску ефикасност за 2021. годину број: 312-146/2021-09 од 02.07.2021. године и Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације број: 312-147/2021-09 од 02.07.2021. године, Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија), по спровођењу Јавног позива за суфинансирање мера енергетске ефикасности на стамбеним зградама (објекти за вишепородично становање) на територији Општине Књажевац број: 312-205/2021-09 од 27.09.2021. године утврђује: КОНАЧНУ ЛИСТУ ИЗАБРАНИХ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА МЕРУ 1 коју у целини можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search