ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПИЈАЧНОГ ПЛАТОА И ИЗРАДИ ВОДОВОДНИХ ПРИКЉУЧАКА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПЛАТОА НА КП.БР. 1593/3 КО КЊАЖЕВАЦ

Република Србија, кроз реализацију Министарства државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Општине Књажевац  употреби ће део добијених средстава од Европске инвестиционе банке за Пројекат: Извођење радова на уређењу пијачног платоа и изради водоводних  прикључака за одржавање платоа у Књажевцу на кп.бр. 1593/3 КО Књажевац.,  ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ.

С  обзиром  на  то  да  се  пројекат  финансира  средствима  Европске  инвестиционе  банке (EIB),  Министарство  државне  управе  и  локалне  самоуправе  je  у  обавези  да  испоштује захтеве дефинисане еколошким и социјалним стандардима Европске инвестиционе банке коју  су  усвојени  2018.  год,  а  којима  је  прописана  обавезнa  израдa  Плана управљања животном и друштвеном средином  ESMP  (Environmental and Social Management Plan)  уз пројекат који можете преузети овде.

Жалбени механизам представља веома важно средство за рано откривање и отклањање нежељених или непредвиђених утицаја и других недоумица које могу да произађу у току реализације пројектних активности и овде се можете упознати са детаљима.

 

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search